REKRUTACJA DO PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W PISZU
na rok szkolny 2017/18
do klasy I i VII*

    W związku z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców rekrutacją informujemy, że można już zapisywać dzieci do szkoły podstawowej.
Rodzice zgłaszają zainteresowanie nauką dziecka w klasie I lub VII w Prywatnej Szkole Podstawowej przez wpisanie dziecka na listę zgłoszeń prowadzoną przez Dyrektora Szkoły tel. 889 041 537  tel.87 423 55 66 .
Liczba miejsc w szkole jest ograniczona, o kolejności przyjęć decyduje między innymi lista zgłoszeń sporządzana wg  kolejności zgłoszeń.
Wzorem lat ubiegłych gwarantujemy wysoką jakość nauczania, indywidualne podejście do ucznia, bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.

* Szkoła prowadzi rekrutację w oparciu o proponowane zmiany w zakresie oświaty.  Przekształca się obecne Prywatne Gimnazjum w Prywatną Szkołę Podstawową w związku z czym prowadzony będzie równolegle nabór do klasy VII.

Szkoła podstawowa po zmianach:

 • 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową;
 • Oznacza to, że 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej;
 • 1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły.

Prywatne Gimnazjum w Piszu

 • Jest szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi
 • Otwartą na propozycje
 • Zapewnia atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy.

Szkoła zapewnia :

 • małą ilość uczniów w klasach;
 • nauczycieli z najlepszymi kwalifikacjami;
 • wysoki poziom nauczania;
 • języki obce – j. angielski i j. niemiecki,
 • zajęcia sportowe,
 • salę komputerową,
 • wiele dodatkowych zajęć dydaktycznych;
 • koła zainteresowań.