Prywatne Gimnazjum w Piszu

 • Jest szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi
 • Otwartą na propozycje
 • Zapewnia atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy.

Szkoła zapewnia :

 • małą ilość uczniów w klasach;
 • nauczycieli z najlepszymi kwalifikacjami;
 • wysoki poziom nauczania;
 • języki obce – j. angielski i j. niemiecki,
 • zajęcia sportowe,
 • salę komputerową,
 • wiele dodatkowych zajęć dydaktycznych;
 • koła zainteresowań.